Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura Książka zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W książce Metodyka sporządzania umów gospodarczych autorki zawarły: zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli oraz wiele konkretnych przykładów obrazujących konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań. W 6. wydaniu dodano nowe przykłady umów:


Autor: Henryk Pietrzkowski
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych Szóste wydanie niezwykle praktycznej publikacji, cieszącej

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych Szóste wydanie niezwykle praktycznej publikacji, cieszącej się dużą popularnością, objaśnia krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień zawodowego pełnomocnika procesowego. Książka została zmieniona w

Autor: Andrzej Tomaszek
Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych Tomaszek - komentarz, wzory pism

Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych Tomaszek - komentarz, wzory pism i umów Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata jako profesjonalnego pełnomocnika w sprawach cywiln

Autor: Stefan Jaworski
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pe

Autor: Katarzyna Piwowarska
Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19 Komentarz

Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19 Komentarz praktyczny Metodyka jest praktycznym komentarzem wskazującym jak należy stosować istniejące przepisy z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem rozwiązań szczegółowych Covid-19 dotyczących m.in.: pracy zdalnej, z

Autor: Aleksandra Cempura
Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych W książce ze wzorami pism procesowych zaprezentowano najważniejsze pisma procesowe: pozwy, zażalenia, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podj

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura


Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura