Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji Adresatami książki są prokuratorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze Policji oraz innych organów uprawnionych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, oraz Żandarmerii Wojskowej, a także organów Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto publikacja będzie przydatna dla innych zawodów prawniczych: adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych


Autor: Henryk Pietrzkowski
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych Szóste wydanie niezwykle praktycznej publikacji, cieszącej

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych Szóste wydanie niezwykle praktycznej publikacji, cieszącej się dużą popularnością, objaśnia krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień zawodowego pełnomocnika procesowego. Książka została zmieniona w

Autor: Katarzyna Piwowarska
Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19

Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19 Komentarz praktyczny Metodyka jest praktycznym komentarzem wskazującym jak należy stosować istniejące przepisy z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem rozwiązań szczegółowych Covid-19 dotyczących m.in.: pracy zdalnej, z

Autor: Aleksandra Cempura
Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura Książka zawiera przystępne omówienie

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura Książka zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W ksią

Autor: Zdzisław Brodzisz
Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji

Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji Adresatami książki są prokuratorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze Policji oraz innych organów uprawnionych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Admin

Autor: Jarosław Zagrodnik
Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym ujęcie

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym ujęcie metodyczne Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pozycją procesową oraz aktywnością obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym, w szczególności w postępowaniach: przygotowawczym, przed sądem

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji


Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji