Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19 Komentarz praktyczny Metodyka jest praktycznym komentarzem wskazującym jak należy stosować istniejące przepisy z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem rozwiązań szczegółowych Covid-19 dotyczących m.in.: pracy zdalnej, zawieszenia obowiązku badań okresowych pracowników; przestoju ekonomicznego; obniżonego wymiaru czasu pracy; porozumienia o stosowaniu innego rozkładu czasu pracy i mniej korzystnych warunków zatrudnienia. Publikacja ta to wiarygodne źródło informacji, jak w sposób praktyczny – z uwzglę


Autor: Aleksandra Cempura
Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych W książce ze wzorami pism procesowych zaprezentowano najważniejsze pisma procesowe: pozwy, zażalenia, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podj

Autor: Edyta Wasilewska
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach medycznych o zadośćuczynienie Publikacja

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach medycznych o zadośćuczynienie Publikacja stanowi szczegółowe omówienie problematyki pozycji prawnej lekarza oraz każdego podmiotu leczniczego wobec roszczeń pacjenta o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną przy leczeniu. Celem publikacji jes

Autor: Andrzej Tomaszek
Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych Tomaszek - komentarz, wzory

Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych Tomaszek - komentarz, wzory pism i umów Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata jako profesjonalnego pełnomocnika w sprawach cywiln

Autor: Stefan Jaworski
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pe

Autor: Stefan Jaworski
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Książka podejmująca niezwykle ważną

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Książka podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego. W niniejszym 3. wydaniu ksią

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19 Komentarz praktyczny


Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19 Komentarz praktyczny